سه تار و شهریار

( آنچه دیدم از نوای زندگی نا مبتذل             ناله سیم سه تارم بود و دیوان غزل)

    .............................................................................................

( نالد به حال زار من امشب سه تار من             این مایه تسلی شبهای تار من )

( ای دل  زدوستان  وفادار  روزگار                    جز ساز نبود کسی سازگار من   )

( در گوشه غمی که فراموش عالم است     من غمگسار سازم واو غمگسار من )

/ 1 نظر / 17 بازدید
علی حیدری

بسیار خوب است .