عود و بر بط و حافظ

(دانی که چنگ و عود چه تقریر می کند               پنهان خورید باده که تعزیر می کند ) 

( مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم              در کار بانگ بربط و آواز نی کنم )

/ 0 نظر / 13 بازدید