تار و نظیری نیشابوری

 

( به مویی بسته صبرم ، نغمه  تار  است پنداری

                                                    دلم از هیچ می رنجد ، دل یار است پنداری )

/ 0 نظر / 13 بازدید