تعریفی بر هنر

( هنر بروز ژرفای دل است به جلوه ظهور 

                                                 و موسیقی تجلی بخش این حضور )

                                                                                                         رعنائی

/ 0 نظر / 25 بازدید