رباب و باباطاهر

( دو زلفونت بود تار ربابم                 چه میخواهی از این حال خرابم )

( تو که با مو سر یاری نداری            چرا هر نیمه شو آیی به خوابم )

/ 0 نظر / 10 بازدید