کمانچه و مولوی

( تیری ز کمانچه ی ربابی بجهید             از چنبر تن گذشت و در قلب رسید )

( ربابی چشم بر بسته رباب و زخمه بر دسته

                                           کمانچه رانده آهسته مرا از خواب او فغان )

/ 0 نظر / 6 بازدید