سه تار و مولوی

( این دل همچو سنگ را ، مست و خراب و دنگ را    

                                                    زخمه به کف گرفته ام همچو سه تاش می زنم )

( می زن سه تا ، که یکتا گشتم مکن دوتایی

                                                                   یا پرده ی رهاوی یا پرده ی رهایی )

/ 0 نظر / 12 بازدید