تار و باباطاهر

(دلی دیرم چو مرغ پا شکسته           چو  کشتی برلب دریا  نشسته )           

(همه گویند طاهر تار  بنواز              صدا چون می دهد  تار  گسسته )

/ 0 نظر / 8 بازدید